KİMYA VƏ BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

SƏNƏDLƏR

SƏNƏDLƏR

  Fakültə və kafedranın fəaliyyəti ilə bağlı normativ və nizamlayıcı sənədlər toplusu ilə tanış olun

 
 
Bütün
ELANLAR

ELANLAR

     Fakültə və kafedranın fəaliyyəti ilə bağlı elan və anonslarla tanış olun

 
Bütün
MƏZUNLAR

MƏZUNLAR

      Fakültəmizdən məzun olmuş tələbələrin uğur hekayəsi ilə tanış olun

 
Bütün
chemistry-materials.jpg

FAKÜLTƏNİN TARİXİ


Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji Universiteti ölkəmizin   təhsil tarixində xüsusi yer tutan , zəngin ənənələrə malik ali təhsil müəssisələrindəndir.  Yarandığı vaxtdan etibarən Universitet üzərinə düşən  vəzifələri  həmişə layiqincə  yerinə yetirmiş , respublikamızla yanaşı , bir sıra diğər ölkələr üçün elmi pedaqoji kadr hazırlanması işini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmişdir .

Search